Strona główna » Dla mieszkańców
16
sty
2017

Wyborco, zadbaj o swoje prawa

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego na temat stałego rejestru wyborców.

Wyborcy:
• stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie
• nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy
- wpisani zostaną do rejestru wyborców tylko wtedy, gdy złożą pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, w której stale zamieszkują.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi w celu wpisania do rejestru wyborców muszą złożyć wniosek w tej sprawie, nawet jeżeli są zameldowani na pobyt stały na obszarze Polski.

Jeżeli:
• wymeldowałeś się z miejsca pobytu stałego
• zgłosiłeś, że na stałe wyjeżdżasz poza granice Polski
- zostaniesz skreślony z rejestru wyborców i nie będziesz z urzędu ujęty w spisach w wyborach i referendach, nawet jeżeli będziesz zameldowany na pobyt czasowy.

WYBORCO!
Zapytaj pracownika urzędu gminy o szczegóły dotyczące złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców lub wejdź na stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl!
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz sprawdzić, czy jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców! Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

WYBORCO!
Jeżeli nie jesteś wpisany do rejestru wyborców, nie zostaniesz ujęty w spisie oraz nie będziesz mógł się do niego dopisać w związku z wyborami samorządowymi, a także referendami lokalnymi i nie będziesz mógł wziąć udziału w głosowaniu.

ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa

www.pkw.gov.pl biuro@kbw.gov.pl

tel. 22 625 06 17 fax. 22 629 39 59

Wiadomość opublikowana przez: Administrator