Strona główna » Inwestycje
30
gru
2016

Gmina Łomża podjęła współpracę z Białorusią i Ukrainą

Gminy z zachodniej części województwa podlaskiego po raz pierwszy mogą wziąć udział w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina, gdzie dofinansowanie sięga 90 procent. Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys chcąc wykorzystać tę okazję, nawiązał współpracę z Białorusią i Ukrainą. Owocem działań z partnerami zagranicznymi jest stworzenie czterech projektów, których koszt opiewa na kwotę ponad 8 milionów euro.

Znalezienie odpowiednich partnerów do współpracy transgranicznej, którzy chcą realizować podobne zadania, przygotowanie projektów i podpisanie umów to w dużej mierze zasługa wójta Piotra Kłysa, Dyrektor Biblioteki Wiesławy Kłosińskiej oraz pracowników Urzędu Gminy. Ponad roczne starania, którym towarzyszyły liczne wyjazdy na Białoruś i konferencje dotyczące Programu Polska – Białoruś – Ukraina, doprowadziły do podpisania 29 grudnia 2016 r.  listów intencyjnych w siedzibie biblioteki w Podgórzu.  

Podczas konferencji prasowej wójt i zagraniczni partnerzy zaprezentowali koncepcje czterech projektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, które dotyczą kultury, bezpieczeństwa, sportu i ochrony środowiska.

Koszt pierwszego projekt pod nazwą „Żywa kultura – transgraniczna przestrzeń zbliżająca ludzi” szacuje się na prawie 2 mln 100 tys. euro. Koncepcja zakłada utworzenie midicentrum z ośrodkiem nauki i technologii w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podgórzu i budowę amfiteatru. W Starych Kupiskach miałoby powstać Lokalne Centrum Kultury, z biblioteką i akademią robotyki lego, natomiast filie biblioteczne w Konarzycach, Wygodzie i Pniewie zostałyby unowocześnione i wzbogaciłyby się o place zabaw i siłownie, a Wygoda – o park linowy. Inwestycji doczekałaby się biblioteka z filią w Iwie i mogłyby odbyć się festiwale orkiestr dętych oraz  „rejs kulturalny w duchu Elizy Orzeszkowej z okazji 130-lecia wydania „Nad Niemnem”. 

Drugi projekt o wartości ok 1 mln 900 tys. euro „Razem bezpieczniej – rozwój potencjału służb ratowniczych gminy Łomża i rejonu iwiejskiego” obejmuje m.in. zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i wozu ciężkiego dla OSP gm. Łomża, instalację monitoringu z kamerami i czujnikami w wybranych OSP, budowę nowego budynku ratownictwa pożarowego w gminie Iwie oraz szkolenia i ćwiczenia strażaków.

Trzeci projekt mający na celu ochronę środowiska przewiduje kompleksową modernizację stacji uzdatniania wody w Jarnutach i Siemieniu Nadrzecznym  i rozbudowę wlotowej stacji uzdatniania wody Czechowszczyzna w Grodnie. To zadanie kosztować ma 2 mln 400 tys. euro.

Czwarty projekt zakłada budowę sali gimnastycznej, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, z oddziałem bibliotecznym w Jarnutach, modernizację basenu we Lwowie i wymianę sportową dzieci i młodzieży za ponad 1 mln 600 tysięcy euro. Partnerem gminy Łomża w tym zadaniu jest Stowarzyszenie Klub Sportowo-Turystyczny Manivici z Lwowa na Ukrainie. Trzy poprzednie koncepcje dotyczą współpracy z Białorusią.

- Jeśli uda nam się finalnie zdobyć dofinansowanie na nasze koncepcje, z efektów naszych inwestycji i wspólnych działań najbardziej skorzystają mieszkańcy regionów Polski, Białorusi i Ukrainy, reprezentowanych przez partnerów - podkreśla Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys. - Zgodnie z założeniami programu współpracy transgranicznej PL-BY-UA 2016-2020, nieocenioną i konstytutywną wartością projektów jest partnerstwo transgraniczne. Realizacja założonych inwestycji w infrastrukturę środowiskową i kulturalną jest bardzo kosztowna i nie jest możliwa do zrealizowania samodzielnie. Poza tym partnerska współpraca pomiędzy różnymi instytucjami z Polski, Białorusi i Ukrainy pozwoli nam wszystkim dzielić się swoim doświadczeniem, pomysłami i wiedzą - tłumaczy Wójt.

Wartość wszystkich projektów szacuje się na kwotę ponad 8 mln euro. Gmina Łomża wraz z gminną biblioteką ma szansę na pozyskanie ponad 4,5 mln euro.

Ocena koncepcji projektów transgranicznych odbędzie się do maja 2017. Jeżeli pomysły uzyskają akceptację, partnerzy jesienią złożą dokumentację.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele:

 • Gminy Łomża – Wójt Piotr Kłys
 • Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu – Dyrektor Wiesława Kosińska
 • Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Ivie (Republika Białorusi) – Mer Aleksandr Iwanowicz Bulak
 • Oddziału Rejonowego Komitetu Wykonawczego do Spraw Pracy, Kultury i Młodzieży w Ivie – Swietłana Kishkel
 • Rejonowej Biblioteki w Ivie – Dyrektor Swietłana Mirończyk
 • Grodzieńskiego Przedsiębiorstwa Komunalno-Produkcyjne „Grodnovodokanal" w Grodnie – Dyrektor Igor Józwiak
 • Regionalnej Dyrekcja Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki – Zastępca Naczelnika Siergiej Gennabiewicz
 • Stowarzyszenia Klubu Sportowo-Turystycznego „Manivici" z siedzibą we Lwowie (Ukraina) – Sofia Stupko
 • Gmina Łomża podjęła współpracę z Białorusią i Ukrainą
 • Gmina Łomża podjęła współpracę z Białorusią i Ukrainą
 • Gmina Łomża podjęła współpracę z Białorusią i Ukrainą
 • Gmina Łomża podjęła współpracę z Białorusią i Ukrainą
 • Gmina Łomża podjęła współpracę z Białorusią i Ukrainą
 • Gmina Łomża podjęła współpracę z Białorusią i Ukrainą
 • Gmina Łomża podjęła współpracę z Białorusią i Ukrainą
 • Gmina Łomża podjęła współpracę z Białorusią i Ukrainą
 • Gmina Łomża podjęła współpracę z Białorusią i Ukrainą
Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): kadencja,